reddit celine 1343 fashionable unisex sweaters retain taking advancement.aaa+ swiss casio replica g shock black tone bracelet mens gg 1000 quartz for sale for men online.
replica rolex watches for sale workmen pga masters wholly commited.

this is actually backed up feasible and complicated benefits replica rolex forum endlessly strengthen outstanding the watchmaking arena society.

luxury rolex replicas for sale allows moment in time different and in addition impressive.

we offer the really qualitative and durable orologi replica.

we have all the replica uhren.
AWAD | Ručne tvorené šťastie

Reklamácie

Reklamácie sa riešia podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Zahájenie reklamačného procesu nemá vplyv na povinnosť kupujúceho riadne uhradiť faktúry. Taktiež nezodpovedáme za škody spôsobene dopravou tovaru. V takom prípade ihneď kontaktujte prepravcu. K reklamácii je nevyhnutné priložiť reklamačný lístok s uvedením popisom vady. Oprávnená reklamácia bude vybavená buď opravou, alebo výmenou tovaru. V prípade, že Vám prišla zásielka poškodená, informujte nás o tom e-mailom, alebo telefonicky. Vzniknutú situáciu riešime potom individuálne.

Čo ukazujú rebríčky najlepších kasín na Slovensku?

Samotný systém hodnotenia sa prvýkrát objavil pred viac ako sto rokmi. Koncom 19. storočia sa v Spojených štátoch používali na hodnotenie finančnej sily a úverovej bonity výlučne pre zamestnancov bánk a burzových obchodníkov. Postupom času sa podobné systémy dostali do mnohých oblastí života aj bežných spotrebiteľov. Nie je prekvapujúce, že hodnotenia dosiahli slovenské online kasína. Aké presne sú teda informácie zobrazené v hodnoteniach virtuálnych herných klubov: Stupeň obľúbenosti, spoľahlivosti a bezpečnosti. Hodnotenie atraktívnosti značky a dôvery v ňu hráčmi zo Slovenska. Vo všeobecnosti sa hodnotenia môžu skladať z akéhokoľvek aspektu slovenských kasín na https://onlinecasino-sk-24.com/, či už ide o rýchlosť výplat, minimálnu a maximálnu výšku platieb/vkladov, počet hier/poskytovateľov a podobne. Mimochodom, práve sme vytvorili našu vlastnú malú klasifikáciu.

Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov, 12 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu pošte, alebo kuriérskej spoločnosti.

Reklamácia sa vzťahuje len na:

  • preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania

Reklamácia sa nevzťahuje na:

  • chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru napríklad bežným opotrebovaním, nosením, ošúchaním, nesprávnym použitím, nedbalosťou, nehodou (roztrhnutie, zlomenie, poškriabanie) alebo pokusom o opravu.

Niektoré naše výrobky sú módne doplnky a sú určené na príležitostné nosenie. Nemajú rovnaké vlastnosti ako šperky zo zlata a iných drahých kovov. Ich výhodou je však nižšia cena. Majú však kratšiu životnosť. Našu bižutériu treba vždy odložiť keď prichádzajú do kontaktu s vodou (aj pri umývaní rúk). Keďže ide o módný doplnok, nie sú určené na nepretržité nosenie. Parfumy, laky na vlasy a mydlá, to všetko sú chemikálie ktoré bižutériu znehodnocujú.

Postup pri reklamácii

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

  1. Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, najneskôr však do 24 hodín od prevzatia tovaru.
  2. V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo v cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás prosím informujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
  3. V prípade, ak zistíte výrobné chyby, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. My vám zašleme Reklamačný protokol a tento spolu s chybným tovarom nám zašlete na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom  a kópiu ústrižku od doručovateľa. Oprávnená reklamácia bude vybavená buď opravou alebo výmenou tovaru.  Poštovné a iné poplatky hradíme iba pri oprávnenej reklamácii. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Doba vybavenia reklamácie

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

O oprávnenosti reklamácie rozhodneme čo najskôr, maximálne však do 30 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. Informovať Vás budeme prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak.

Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom na jeho náklady, ak sa nedohodneme inak.